BIP
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Komendant

Płk mgr Wojciech Marglarczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, którą ukończył w 1987 r.
Pierwsze stanowisko służbowe objął w 16 pułku czołgów średnich w Słupsku, jako Szef Zaopatrzenia Mundurowego, a następnie 16 pułku zmechanizowanego.
W latach 1996 - 1998 pełnił funkcję kierownika Sekcji Materiałowej i Sekcji Planowania Logistyki w 7 Brygadzie Zmechanizowanej.
Następnie w latach 2001 – 2007 wykonywał obowiązki na stanowisku Szefa Sekcji Logistyki (S-4) w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża.
W 2007 roku po ukończeniu specjalistycznego kursu dowódców w Akademii Obrony Narodowej, został skierowany do Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, gdzie pełnił służbę na stanowisku Szefa Logistyki. W 2011 roku został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Komendanta 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. W okresie od 02.09.2013 roku do 02.05.2014 roku czasowo pełnił obowiązki Komendanta 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Płk mgr Wojciech Marglarczyk w czasie pełnienia służby był żołnierzem misji wojskowych w PKW UNDOF, jako oficer zaopatrzenia i w PKW IRAK, gdzie wykonywał obowiązki oficera transportu. Od 20 października 2014 roku został wyznaczony Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 2064 z dnia 18 września 2014 roku na stanowisko Komendanta 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Płk mgr Wojciech Marglarczyk jest również absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe na Politechnice Koszalińskiej w zakresie zarządzania finansami i bankowością. Ponadto ukończył liczne kursy w tym:
• organizacja i zarządzanie w oddziale gospodarczym;
• kontrola zarządcza dla sektora finansów publicznych;
• prawo zamówień publicznych;
• HNS.
Posiada znajomość języka angielskiego na poziomie II stopnia. Płk mgr Wojciech Marglarczyk urodził się 30 lipca 1962 roku w Słupsku, jest żonaty ma dwie córki Milenę i Martynę. Hobby: sport i ekonomia..

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych